Friday, 6 August 2010

new box


สำหรับเมมเบอร์ที่เราติดค้างกล่องไว้นะคะ พรุ่งนี้กล่องไปถึงหน้าร้านแล้ว ยังไงถ้าอยากได้ให้เข้าไปแจ้งหน้าร้านแล้วขอกล่องได้นะคะ บอกพี่มด หรือ พี่หมวยก็ได้ค่ะ :)))))))))))