Monday, 7 February 2011

Life's Balance

เก็บบทความมาฝาก จากวารสารฉบับนึง "หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์"
พระภิกษุชาวเวียดนาม นิกายเซน ผู้นำทางจิตวิญญาณ

หลวงปู่มีหมู่บ้านพลัมอยู่ที่ฝรั่งเศสและที่เขาใหญ่ สำหรับประชาชนที่สนใจไปเจริญภาวนา
ท่านติชจะเน้นสอนการมีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะ และการสร้างความ Balance ให้กับชีวิต
บางทีก็แอบอยากลองไปฝึก Life's Balance เหมือนกัน เผื่อว่าจะได้ Inspiration อะไรบางอย่าง...สำหรับการดำรงชีวิต ::::::::::)))) หลังจากที่ฟุ้งกันมานาน ลองไปดูละกัน cool