Thursday, 17 March 2011

Saint Patrick’s Day

เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ของวัน Saint Patrick's Day นำมาฝากทุกคนค่ะ


เทศกาลงานฉลองของชาวไอริช โดยจะฉลองกันในวันที่ 17 มีนาคมของทุกปี ในวันนี้ ชาวไอริช จะแต่งกายด้วยชุดสีเขียว ซึ่งเป็นสีหนึ่งในสามสีหลักของธงชาติไอร์แลนด์


แต่ในความเป็นจริงแล้ว ที่มาของเทศกาล Saint Patrick 's Day คือการระลึกถึงเซนต์แพทริก นักบุญคนสำคัญของไอร์แลนด์