Monday, 9 July 2012

77th Sale 30 -70% At Siam Center


งานนี้คุณลูกค้าไม่ควรพลาดนะคะ  เพราะเป็นการลดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ 77th  รีบๆมาช๊อปกันให้ได้นะคะ  ช้าหมดอดของเด็ดคะ